“Memòries. L´horta de Vera 1952-1960” de Joan Sanz. (Edició d´autor).

publicat a: General | 0

Records personals, memòria col•lectiva; un llibret de seixanta fulles editat pel propi Joan Sanz que trobareu a la biblioteca de Godella i a l´Escola de Pintura. No està a la venda, per ara, però per gentilesa de l’autor i en exclusiva per a l’Escola de Pintura, ja es pot descarregar de manera gratuïta, en format pdf, (compatible amb la majoria de llibres electrònics) en el següent enllaç:

 

Icon

Memòries - Joan Sanz

 

per a joan

 

 

Moltes vegades ens havia parlat Joan dels afers de la seua infantesa, de l´horta i la vida a les alqueries, dels esdeveniments posteriors viscuts a l’horta de Vera quan fou en gran part anihilada per l´expropiació de terrenys per a l´ocupació de la Universitat Politècnica. Una expropiació que va liquidar a la brava la situació secular d’emfiteusi que encara tenien els llauradors de les alqueries  disseminades per l´horta valenciana.
Alguns amics i contertulians de Joan Sanz sabíem que estava fent feina,  preparant aquest escrit biogràfic sorgit del passat, de reviure vivències. Tot un retall d´informacions sobre el dia a dia de les alqueries que el converteixen en un llibre de gran valor etnològic. Gràcies Joan per l´esforç d´escriure´l (i editar-lo!)

 

capçalera

 

Pàg 12,    “La gran alqueria també disposava d’un patí interior, descobert i amb un sòl terrós, que comunicava el menjador amb la quadra. Un canyís alt i atapeït, recolzat sobre un muret de pedra de trenta centímetres ens separava dels veïns. La blancor de la calç cobria el canyís, mentre que el blau cobria el sòcol de rajoles.”
Pàg 54,    “A meitat dels seixanta a l´horta de Vera comença a estendre´s un remor segons el qual l´horta anava a ser destinada a la construcció d’un gran complex públic . . .  Malgrat els arguments en defensa de l´horta i les pressions dels llauradors i llurs famílies per tal d´evitar el desastre, el Decret Llei 5/1968 crea l´Institut Politècnic de València i, tot seguit, s´aprova l´expropiació de l´horta de Vera utilitzant el marc de la Llei d´Expropiació Forçosa urgent que sembla era la forma més ràpida de procedir per treure de les terres als llauradors arrendataris”

 

 

do-01

Els comentaris estan tancats.