100 tauletes per a Pinazo, juny 2012
100 tauletes per a Pinazo, juny 2012