Expo “EPIDERMIS” Febrer 2020

 

 

 

 

 

“A l’ombra de Van Gogh” Juny 2019

 

 

 

 

 

 

 

“Temps i encàustiques d’Al-faium” Desembre 20018