“Temps i encàustiques d’Al-faium” Desembre 20018

 

 

 

 

 

Octubre 2018