Febrer 2019

 

 

 

“Temps i encàustiques d´Al-faium” Desembre 2018