gener 2019, Van Gogh

 

 

 

 

“Temps i encàustiques d’Al-faium” Desembre 20018

 

 

 

 

INFLUENCERS juny 2018